• z1626545866987_265a2e56ada042c00d882264101986af_307b8bf583
 • z1626939965021_32c354f075148c3f6aa46194e48c10c9_304054aa65
 • z1626548899038_375aab8e56cdde3ded43b25b2734afcc_1fd38837b8
 • z1626373624015_39568dfcf141c0349860d159b44d3d05_e9a530cfbd
 • z1626545480433_40d8ac2df673206b8e1e94caa6db0ee3_0cbd9aed77
 • z1626545443015_5a4dd00b07f4a254c6fbfeb4de16bfde_0d656c7e30
 • z1626545364608_822b665e1281897b59212912ba3e7e1b_aa5f526afd
 • z1626545939383_81cb27fcc52e8f15b1c301e1d35b2924_21dfb60ea0
 • 07cd6c70ae2059f5da4f58be265f5f55
 • 0f0c30779d6909ec5a33ec62e691fb26
 • 9dfb6296d341a0eb3e341590340dea02
 • 8b141c8aa386395c8d82f984e8b210f9
Cho bé yêu

Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Cho bé yêu
Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 Trường MG Hướng Dương

Công đoàn trường MG Hướng Dương tổ chức cho công đoàn viên về nguồn và kết hợp tổ chức sinh nhật đợt II cho CĐV

Tập thể trường phối kết hợp với Dân quân xã Lộc Thanh, Đồn biên phòng Lộc Tấn, Đại đội C34 làm công trình thanh niên vườn hoa của bé

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức vui tết thiếu nhi cho các cháu

Ngày 04/02/2020 Trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lớp học để phòng chóng dịch bênh Corona

Ngày 16/01/2020 Chi bộ Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2022

Trường Mẫu giáo Hướng Dương  Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Trường Mẫu giáo Hướng Dương Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Ngày 19/10/2019. Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ ( 20/10/1930 -20/10/2019) cho các Công đoàn viên nữ.

Khám sức khỏe định kỳ Năm học 2019-2020

Cho bé yêu

Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Cho bé yêu
Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 Trường MG Hướng Dương

Công đoàn trường MG Hướng Dương tổ chức cho công đoàn viên về nguồn và kết hợp tổ chức sinh nhật đợt II cho CĐV

Tập thể trường phối kết hợp với Dân quân xã Lộc Thanh, Đồn biên phòng Lộc Tấn, Đại đội C34 làm công trình thanh niên vườn hoa của bé

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức vui tết thiếu nhi cho các cháu

Ngày 04/02/2020 Trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lớp học để phòng chóng dịch bênh Corona

Ngày 16/01/2020 Chi bộ Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2022

Trường Mẫu giáo Hướng Dương  Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Trường Mẫu giáo Hướng Dương Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Ngày 19/10/2019. Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ ( 20/10/1930 -20/10/2019) cho các Công đoàn viên nữ.

Khám sức khỏe định kỳ Năm học 2019-2020

Cho cha mẹ

Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Cho cha mẹ
Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 Trường MG Hướng Dương

Công đoàn trường MG Hướng Dương tổ chức cho công đoàn viên về nguồn và kết hợp tổ chức sinh nhật đợt II cho CĐV

Tập thể trường phối kết hợp với Dân quân xã Lộc Thanh, Đồn biên phòng Lộc Tấn, Đại đội C34 làm công trình thanh niên vườn hoa của bé

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức vui tết thiếu nhi cho các cháu

Ngày 04/02/2020 Trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lớp học để phòng chóng dịch bênh Corona

Ngày 16/01/2020 Chi bộ Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2022

Trường Mẫu giáo Hướng Dương  Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Trường Mẫu giáo Hướng Dương Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Ngày 19/10/2019. Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ ( 20/10/1930 -20/10/2019) cho các Công đoàn viên nữ.

Khám sức khỏe định kỳ Năm học 2019-2020

Cho bé yêu

Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Cho bé yêu
Chào đón năm học mới 2020-2021 Trường Mẫu giáo Hương Dương đưa vào dử dụng Sân bóng mini cho các cháu hoạt động, vui chơi

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 Trường MG Hướng Dương

Công đoàn trường MG Hướng Dương tổ chức cho công đoàn viên về nguồn và kết hợp tổ chức sinh nhật đợt II cho CĐV

Tập thể trường phối kết hợp với Dân quân xã Lộc Thanh, Đồn biên phòng Lộc Tấn, Đại đội C34 làm công trình thanh niên vườn hoa của bé

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của thiếu nhi cả nước. Trường mẫu giáo Hướng Dương tổ chức vui tết thiếu nhi cho các cháu

Ngày 04/02/2020 Trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, lớp học để phòng chóng dịch bênh Corona

Ngày 16/01/2020 Chi bộ Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2022

Trường Mẫu giáo Hướng Dương  Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Trường Mẫu giáo Hướng Dương Họp mặt 37 năm Ngày nhà giáo Việt nam ( 20/11/1982 - 20/11/2019)

Ngày 19/10/2019. Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban giám hiệu trường Mẫu giáo Hướng Dương tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ ( 20/10/1930 -20/10/2019) cho các Công đoàn viên nữ.

Khám sức khỏe định kỳ Năm học 2019-2020

Thông báo
Bản đồ
Video
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 105