Năm học 2020-2021, Trường MG Hướng Dương có 11 giáo viên đăng kí dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường. Các hoạt động tham gia dự thi đều được đánh giá cao và hoàn thành tốt đúng như mong đợi.

Năm học 2020-2021, Trường MG Hướng Dương có 11 giáo viên đăng kí dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường. Ở phần thi thuyết trình, có 11/11 GV vượt qua, đạt tỉ lệ 100%. Trong đó có 5/11 Giáo viên đạt số phiếu tối đa là 3/3 phiếu của BGK. Đến với phần thi thực hành, mỗi Giáo viên phải thực hiện bốc thăm dạy 1 hoạt động theo chương trình, kế hoạch GD đã xây dựng. BGH nhà trường luôn sát cánh để động viên, hỗ trợ kịp thời cả về chuyên môn lẫn tinh thần, vật chất cùng các Giáo viên dự thi. Các Giáo viên trực tiếp tham gia dự thi đã nỗ lực cố gắng, có sự đầu tư đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học cho hoạt động dự thi.  Các chị em khác trong nhà trường cũng nhiệt tình tham gia giúp đỡ nên các hoạt động tham gia dự thi đều được đánh giá là có sự đầu tư, chỉnh chu và hoàn thành tốt như mong đợi.

Một số hình ảnh dự giáo viên dạy giỏi cấp trường