Chi đoàn Trường mẫu giáo Hướng Dương phối hợp cùng Đoàn xã Lộc Thạnh hỗ trợ thực hiện "ĐI TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ" cài ứng dụng Bluzone và hướng dẫn khai báo y tế, quét mã QR bằng ứng dựng Bluzone trên địa bàn ấp Thạnh Trung xã Lộc Thạnh.

Hôm nay 10/7/2021

Chi đoàn Trường mẫu giáo Hướng Dương phối hợp cùng Đoàn xã Lộc Thạnh hỗ trợ thực hiện "ĐI TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ" cài ứng dụng Bluzone và hướng dẫn khai báo y tế, quét mã QR bằng ứng dựng Bluzone trên địa bàn ấp Thạnh Trung xã Lộc Thạnh.

Mọi người dân thực hiện 5K của Bộ y tế, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết!

Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19