BÀI TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022

    UBND HUYỆN LỘC NINH          COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG MG HƯỚNG DƯƠNG                                        Đoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

    
   
  

 

                                                                                       Loäc Thạnh, ngaøy 15 thaùng 04 naêm 2022

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Phổ biến giáo dục pháp luật

 

          Kính thưa:  Các đồng chí.

                             Toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên cùng các bậc phụ huynh thân mến!

          Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, là một bộ phận của công tác giáo dục, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự điều phối, tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể; là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội. Đảng ta luôn xác định thanh thiếu niên chính là lực lượng chiến lược của quốc gia trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, nhưng đây cũng chính là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn bởi những dịch bệnh Covid-19. Vậy bệnh Covid-19 là như thế nào và bắt đầu từ đâu:

          * Dịch covid19 hay còn gọi là virus 2019 Corona.

           Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Virus này được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.  Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của 2019-nCoV. Virus corona là một betacoronavirus, giống như MERS và SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi. Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang được tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, một loại coronavirus khác xuất hiện lây nhiễm cho người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi MERS, một loại coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt nguồn từ lạc đà

          *  Đường lây của dịch bệnh

            Đường lây truyền bệnh nCoV ban đầu xuất hiện từ động vật mang mầm bệnh nCov lây truyền cho con người, nhưng sau đó lại có khả năng lây lan từ người sang người. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm. Bệnh lây theo đường hô hấp nên nCoV có thể lây qua không khí bởi các giọt nước bọt nhỏ li ti do người bệnh hoặc người đang mang mầm bệnh bắn ra bởi khi họ nói, ho, cười, hắt hơi hoặc lây qua dụng cụ bị lây nhiễm nCoV.

          Đối tượng dễ bị lây nhiễm nCoV trước hết là những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc người khám chữa, chăm sóc hoặc thăm nuôi người bệnh nhiễm nCoV hay người đang sống trong vùng dịch, người đi từ vùng dịch trở về hoặc những người đã và đang chung sống, tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về mà trong người đã bị nhiễm nCoV. Ngoài ra, những người đi cùng phương tiện giao thông (ôtô, máy bay, tàu hỏa...) với người mang mầm bệnh nCoV hoặc những người làm việc ở các cảng hàng không, ga tàu hỏa, ga tàu điện ngầm, bến xe có tiếp xúc với người mang mầm bệnh nCoV đi qua cũng dễ bị lây nhiễm. Trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ngoài việc tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh còn tuyên truyền đến chủ đề các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các chiến dịch tình nguyện hè;

  

          Trước tiên, cần tiếp tục kết hợp hoạt động giáo dục pháp luật với hoạt động phong trào để tăng cường giáo dục qua thực tiễn, tác động đến từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường; lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các cuộc vận động, các hoạt động do Ban Thường vụ lãnh đạo phát động,… Thường xuyên tổ chức các sân chơi, hội thi cho giáo viên, nhân viên tìm hiểu kiến thức pháp luật, tạo điều kiện để các đoàn viên tham dự các phiên tòa; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các chiến dịch tình nguyện hè;… Tiếp tục duy trì và đổi mới hình thức tổ chức dạy và học trong nhà trường.


          Tiếp đến, xây dựng lực lượng, tuyên truyền viên về pháp luật kết hợp hiệu quả giữa các hình thức như: Tuyên truyền bằng miệng, tuyên truyền qua băng gôn, áp phích, tuyên truyền thông qua các cuộc hội thảo, các buổi sơ kết, tổng kết… Thực tế cho thấy hiện nay việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tuy đã có nhiều đổi mới song điều kiện phục vụ cho buổi tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên hội nghị, các buổi sơ kết, tổng kết còn những hạn chế nhất định, nhiều nội dung tuyên truyền mang tính lý thuyết, chưa đưa ra các tình huống cụ thể thực tế để đoàn viên, thanh niên cùng xử lý, thực hành, tranh luận và nhận diện đúng sai để hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên xem đó là một trong những tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” và phong trào “3 trách nhiệm”.


          Thực hiện, “hiện đại hóa” công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, phát huy thông qua các cơ quan thông tin,… để tạo nên sự tương tác với giáo viên, công đoàn viên, đoàn viên chi đoàn, trong công tác giáo dục pháp luật, tránh tuyên truyền mang tính áp đặt, nhàm chán, đơn điệu. Mặt khác, chủ động phối hợp với Hội Luật gia của đơn vị, các phòng, ban Tư pháp, các văn phòng luật sư và các đơn vị truyền thông báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật… Sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo,…) như một công cụ để góp phần nắm bắt những diễn biến tình hình trong thanh niên, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các bộ ảnh, các đoạn phim ngắn đánh sâu vào nhận thức của thanh niên; đây là cách nhanh nhất, ít tốn kém nhưng hiệu quả lại rất cao.


          Tiếp tục thực hiện, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng vùng. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải được thực hiện kịp thời, có trọng tâm, có trọng điểm, xác định đối tượng cụ thể sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

 

          Trên đây là bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của trường MG Hướng Dương

          Xin cảm chân thành cảm ơn tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên và các bậc phụ huynh chúng ta đã cùng nhau lắng nghe và cùng nhau thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 đạt kết quả tốt.