Nhằm góp phần sức nhỏ của thanh niên trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chi đoàn Mẫu giáo Hướng Dương, Đoàn xã Lộc Thạnh đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể xã, Chi đoàn Đồn BP Lộc Tấn tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 05 ấp của xã. Đồng thời hướng dẫn cài đặt Bluzone nhằm giúp người dân có thể tự khai báo y tế điện tử và nắm bắt kịp thời diễn biến của dịch bệnh.

Nhằm góp phần sức nhỏ của thanh niên trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chi đoàn Mẫu giáo Hướng Dương, Đoàn xã Lộc Thạnh đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể xã, Chi đoàn Đồn BP Lộc Tấn tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 05 ấp của xã. Đồng thời hướng dẫn cài đặt Bluzone nhằm giúp người dân có thể tự khai báo y tế điện tử và nắm bắt kịp thời diễn biến của dịch bệnh.

Một số hình ảnh tuyên truyền