Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Lộc Thạnh tại cuộc họp chiều ngày 01/06/2021.

Công đoàn Trường mẫu giáo Hướng Dương tiến hành trực phụ giúp trạm y tế trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Lộc Thạnh tại cuộc họp chiều ngày 01/06/2021.

Công đoàn Trường mẫu giáo Hướng Dương tiến hành trực phụ giúp trạm y tế trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

            Một số hình ảnh công đoàn trường phụ trực hỗ trợ Trạm y tế xã Lộc Thạnh