Dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, với các chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, khó lường. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm tiêm vacxin phòng, chống dịch Covid-19 miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hàng năm. Tiêm vacxin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch Covid-19.

Công đoàn  vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ Quỹ vacxin phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ.

Dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, với các chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, khó lường. Để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm tiêm vacxin phòng, chống dịch Covid-19 miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hàng năm. Tiêm vacxin là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định và có tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch Covid-19.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, ủ y ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về ủng hộ Qủy vacxin phòng, chổng dịch Covid-19. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở MG Hướng Dương vận động toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ Quỹ vacxin phòng, chống dịch Covid-19 như sau:
1. Nhắn tin ủng hộ thông qua cổng 1400
Soạn tin nhắn theo cú pháp Covỉd NK gửi 1408. Trong đó: N là số bất kỳ từ
1 đến 2.000, K là đơn vị nghìn đồng. (Vỉ dụ, soạn tin Covid 20K nghĩa là thuê bao
ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Lưu ỷ, giữa cú pháp Covid và NK có dấu

cách) .