Mặc trang phục bộ áo dài truyền thống đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021

🌸🌸 Nhằm giới thiệu, tuyên truyền về nét đẹp và giá trị văn hóa của trang phục áo dài Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội của toàn dân tộc.

🌼🌼 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc:

👉 Phát động, khuyến khích 100% nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia mặc trang phục bộ áo dài truyền thống đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021. Riêng đối với nữ đoàn viên, CNVCLĐ là người đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.

👉 Thời gian phát động và thực hiện: Ngày 23/5/2021. 🌷🌷