Nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lại lớp sau thời gian nghỉ dịch. Ngày 18/04/ 2022 Trường mẫu giáo Hướng Dương đã trao tặng 7 phần quà cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn mạnh thường quân đã đồng hành cùng nhà trường.

Nhằm động viên tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lại lớp sau thời gian nghỉ dịch. Ngày 18/04/ 2022 Trường mẫu giáo Hướng Dương đã trao tặng 7 phần quà cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn mạnh thường quân đã đồng hành cùng nhà trường.