Trường mẫu giáo Hướng Dương

     Xin thông báo đến Quý phụ huynh

     Theo Công văn 933 ngày 18/3/2022 của sở Y tế: Cấp độ dịch covid từ ngày 19/3/2022: Bình phứơc cấp 3; Lộc Ninh cấp 3

 Xã Lộc Thạnh thuộc vùng cam (Cấp độ 3)

 Vì vậy các bé trường mẫu giáo Hướng Dương tiếp tục tạm dừng đến trường. Nhà trường sẽ cập nhật và thông tin đến phụ huynh nắm bắt và theo dõi hàng tuần.

Trong thời gian các bé chưa đến trường. Mong quý phụ huynh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid và tuân thủ tốt nguyên tắc 5K .

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh được biết và sắp xếp thời gian chăm sóc trẻ tại nhà.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

Trường mẫu giáo Hướng Dương

     Xin thông báo đến Quý phụ huynh

     Theo Công văn 933 ngày 18/3/2022 của sở Y tế: Cấp độ dịch covid từ ngày 19/3/2022: Bình phứơc cấp 3; Lộc Ninh cấp 3

 Xã Lộc Thạnh thuộc vùng cam (Cấp độ 3)

 Vì vậy các bé trường mẫu giáo Hướng Dương tiếp tục tạm dừng đến trường. Nhà trường sẽ cập nhật và thông tin đến phụ huynh nắm bắt và theo dõi hàng tuần.

Trong thời gian các bé chưa đến trường. Mong quý phụ huynh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid và tuân thủ tốt nguyên tắc 5K .

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh được biết và sắp xếp thời gian chăm sóc trẻ tại nhà.

Trân trọng cảm ơn!