Trường mẫu giáo Hướng Dương thông báo tiếp tục tạm dừng đến trường. 

Trường mẫu giáo Hướng Dương

     Xin thông báo đến Quý phụ huynh

     Ngày 01/04/2022. Sở y tế Bình Phước ban hành công văn số 1107/SYT-NV v/v phân loại cấp độ dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước  ( Kể từ ngày 02/04/2022)

 Xã Lộc Thạnh thuộc vùng cam (Cấp độ 3)

 Vì vậy các bé trường mẫu giáo Hướng Dương tiếp tục tạm dừng đến trường. Nhà trường sẽ cập nhật và thông tin đến phụ huynh nắm bắt và theo dõi hàng tuần.

Trong thời gian các bé chưa đến trường. Mong quý phụ huynh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid và tuân thủ tốt nguyên tắc 5K .

Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh được biết và sắp xếp thời gian chăm sóc trẻ tại nhà.

Trân trọng cảm ơn!