Bình Phước không chỉ thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19 mà còn tăng cường thêm “1K – Kiểm soát”.

 

Bình Phước không chỉ thực hiện thông điệp "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19 mà còn tăng cường thêm “1K – Kiểm soát”.

 

Để triển khai khẩn trương, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ông Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các địa phương, đơn vị: Nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên mức độ cao nhất, chống dịch như chống giặc; cử cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc trực trong các ngày lễ; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Tỉnh Bình Phước đã phát triển thông điệp 5K của bộ Y tế thành thông điệp “6K” để phù hợp đặc điểm thực tiễn của địa phương, theo đó thông điệp được tăng cường thêm “1K – Kiểm soát” tức là phải kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan vào địa bàn.