Buổi lễ khai giảng năm học 2020-2021 của trường Mẫu giáo Hướng Dương đã thành công tốt đẹp! Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự động viên sâu sắc, quý báu của các cấp lãnh đạo Huyện ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Lộc Ninh, lãnh đạo phòng giáo dục & đào tạo Lộc Ninh, lãnh đạo chính quyền địa phương xã Lộc Thạnh.... đã dành cho tập thể nhà trường trong ngày khai giảng!
Mong một năm học mới tập thể MGHD sẽ gặt hái được nhiều thành công!

Buổi lễ khai giảng năm học 2020-2021 của trường Mẫu giáo Hướng Dương đã thành công tốt đẹp! Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự động viên sâu sắc, quý báu của các cấp lãnh đạo Huyện ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Lộc Ninh, lãnh đạo phòng giáo dục & đào tạo Lộc Ninh, lãnh đạo chính quyền địa phương xã Lộc Thạnh.... đã dành cho tập thể nhà trường trong ngày khai giảng!
Mong một năm học mới tập thể Mẫu giáo Hướng Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công!