Đại hội chi bộ Trường MG Dướng Dương nhiệm kỳ 2022 - 2025

           Thực hiện kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 05/5/2022 của Đảng Uỷ xã Lộc Thạnh về tiến hành Đại hội Chi Bộ nhiệm kì 2022-2025.

Sáng ngày 08/7/2022, tại văn phòng Trường MG Hướng Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ngân – Đảng uỷ viên phụ trách Chi Bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 của Chi bộ Trường MG Hướng Dương.

             Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự... Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ xã đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ Đại hội đã lựa chọn và bầu ra đồng chí Dương Thị Phươn Lan tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi Bộ Trường MG Dướng Dương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng, tập thể Chi bộ Trường MG Hướng Dương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kì tới

 

 

Đại hội chi bộ Trường MG Dướng Dương nhiệm kỳ 2022 - 2025

           Thực hiện kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 05/5/2022 của Đảng Uỷ xã Lộc Thạnh về tiến hành Đại hội Chi Bộ nhiệm kì 2022-2025.

Sáng ngày 08/7/2022, tại văn phòng Trường MG Hướng Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ngân – Đảng uỷ viên phụ trách Chi Bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 của Chi bộ Trường MG Hướng Dương.

             Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự... Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ xã đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ Đại hội đã lựa chọn và bầu ra đồng chí Dương Thị Phươn Lan tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi Bộ Trường MG Dướng Dương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng, tập thể Chi bộ Trường MG Hướng Dương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kì tới