KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

TRƯỜNG MG HƯỚNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

 

 

 

          Căn cứ Nghị quyết  số 01-/NQ/ĐU Đại Hội Đảng bộ xã Lộc Thạnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025,  tình hình thực tế của địa phường và của đơn vi;

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Trường Mẫu giáo Hướng Dương nằm trên địa bàn xã Lộc Thạnh – huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước. Trường được thành lập từ tháng 29/7/2009 với tổng diện tích 5429.4m², là trường luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành của huyện, của xã tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; cơ sở vật chất của nhà trường hàng năm được tu sửa, bổ sung khang trang, sạch, đẹp, đảm bảo cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm học 2019-2020 trường được tặng danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên tiến.

Khi mới thành lập Trường Mẫu giáo Hướng Dương gặp rất nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi nghèo nàn, đội ngũ giáo viên thiếu. Trường có 3 điểm trường 1 điểm chính và Thạnh Biên và điểm Thạnh Phú nên vấn đề đi lại gặp khó khăn. Đời sống kinh tế của người dân vô cùng khó khăn, đa số phụ huynh là công nhân và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận thấy được những khó khăn thách thức của nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng cố gắng trong việc chủ động, tích cực tham mưu với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Lộc Ninh; Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN, UBND xã Lộc Thạnh; phối hợp với các ban ngành đoàn thể ... trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ và  xây dựng trường lớp.

Động viên CBGVNV không gừng cố gắng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, xây dựng khối đoàn kết nội bộ thống nhất ....Đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của giáo dục, nguyện vọng chính đáng của phụ huynh; yêu cầu của chính quyền địa phương góp phần phát triển xã nhà ngày một đi lên và đặc biệt là trong xu thế hội nhập nền kinh tế và sự phát triển như Công nghệ thông tin 4.0…đòi hỏi cần chúng ta sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, Trường Mẫu giáo Hướng Dương xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.  

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH .

1. Điểm mạnh.

a) Về đội ngũ cán bộ giáo viên:

Năm học: 2020-2021 Trường có 24 CBGV, NV. Trong đó: CBQL 3. Biên chế: 16 người; Hợp đồng không đóng bảo hiểm: 1 (cấp dưỡng: 01)

CBQL: 03 người ( 01 hiệu trưởng, 01 phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú và 01 phó Hiệu trưởng phụ trách CM)

Giáo viên:16 người

 Nhân viên: 4 người, trong đó: Kế toán-văn thư: 01, cấp dưỡng: 2, bảo vệ: 01.

Trình độ chuyên môn: Đạt chuẩn: 100 %; Trên chuẩn: 65%.

Ban giám hiệu luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nắm chắc nội dung chương trình và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng có kinh nghiệm, có năng lực và nhiệt tình trong công tác.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động đạt hiệu quả cao, nhiều năm liền được công nhân công đoàn cơ sở vững mạnh.

b) Về cơ sở vật chất:

Số phòng học hiện có: 14 phòng bán kiên cố

Phòng học: 08 phòng

Phòng hội đồng: 1

Phòng làm việc BGH: 3

Phòng Y tế: 01

Phòng Kế toán: 01

Nhà bếp:1

Ti vi 02;  đầu đĩa 2; đàn: 3

Máy vi tính xách tay: 01 máy

Máy chiếu: 01 bộ

Bàn ghế học sinh: Có đầy đủ cho học sinh

Bàn ghế HĐ:  01 bộ

2. Điểm hạn chế.

 Bên cạnh những thuận lợi trên nhà trường còn gặp phải những khó khăn nhất định:

Đời sống kinh tế người dân còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến con cái, nên tỷ lệ huy động độ tuổi từ 2 - 4 còn thấp.

Năng lực của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, 6 giáo viên hợp đồng.

Hệ thống nhà vệ sinh chưa khép kín chưa đồng bộ ở các lớp học điểm Thạnh Biên và điểm Thạnh Phú.

Giảm nhân viên hợp đồng 68, không đủ số người làm việc.

Kinh phí hạn hẹp nên một số hoạt động còn gặp khó khăn nhất là việc mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ chuyên môn còn hạn chế.

          Chưa có các phòng chức năng.

          Diện tích đất rộng 5429.4m², kinh phí thì hạn hẹp nên việc đầu tư, quy hoạch chưa tương xứng.

          Diện tích đất ở điểm lẻ Thạnh Biên và Thạnh phú chưa đạt theo quy định, chưa có sổ đất.

*Nguyên nhân:

          Đời sống phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn, huy động trẻ ra lớp từ 2 đến 4 tuổi còn thấp do là đồng bào dân tộc.

Một số phụ huynh còn trông chờ, ỉ lại, giao khoán cho nhà trường. Chưa thật sự quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục con ở cấp học mầm non.

Do quỹ đất của 2 điểm lẻ thuộc diện đất quy hoạch nên chưa đảm bảo theo quy điịnh.

3. Thời cơ:

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh, Đảng ủy và các ban ngành của xã Lộc Thạnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

Trường có đội ngủ CBGVNV trẻ, khỏe, nhiệt tình, đoàn kết, biết giúp nhau cùng tiếng bộ.Trong những năm qua nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đây là nguồn nhân lực khá dồi dào để tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng của nhà trường.

4. Thách thức:

 Nhu cầu của xã hội đối với chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi các điều kiện thực hiện và đảm bảo nâng cao chất lượng của trường còn hạn chế.

Thiếu các phòng chức năng, quỹ đất của nhà trường chưa đáp ứng theo quy định để giai đoạn 2020-2025 công nhận trường chuẩn Quốc gia.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi.

Đổi mới công tác quản lý đáp ứng theo yêu cầu của trường chuẩn, đánh giá chất lượng giáo dục theo công tác kiểm định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu qủa.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương mở rộng quỹ đất 2 điểm lẻ, tạo điều kiện làm sổ đỏ, đầu tư xây dựng các phòng chức năng; tham mưu với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh, Phòng Tài chính huyện đầu tư đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học theo bộ chuẩn danh mục đồ dùng của các độ tuổi để trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, cải tạo và quy hoạch quỹ đất, sân chơi, xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp và thân thiện; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu chính đáng của phụ huynh, quan điểm của ngành. Từng bước xây dựng Trường Mẫu giáo Hướng Dương đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt Chuẩn quốc gia.  

III. XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ TẦM NHÌN:

1. Sứ mệnh:

 Nhà trường tạo dựng được môi trường học tập “Thân thiện - Học sinh tích cực”; Phát huy tốt tính tích cực, sáng tạo và năng lực tư duy của trẻ, Trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia và công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non vào năm 2025, được phụ huynh tin tưởng. Hướng tới xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025.

2. Các giá trị:

Tinh thần đoàn kết

Tính trung thực

Tinh thần trách nhiệm

Tính sáng tạo

Tình nhân ái

Tinh thần hợp tác

 Trình độ tay nghề giáo viên vững vàng.  

3.Tầm nhìn

      Trường Mẫu giáo Hướng Dương đáp ứng được yêu cầu đổi mới của xã hội. Được phụ huynh tuyệt đối tin tưởng, hợp tác; là ngôi Trường thực hiện tốt tinh thần “Đoàn kết- Tình thương – Trách nhiệm”.  Nơi khởi đầu tình yêu thương, là môi trường giáo dục đáng tin cậy, chất lượng.  Giáo viên, học sinh luôn tự tin, năng động và luôn có khát vọng vươn lên.

IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG                 Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 nhằm xác định rõ mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình phát triển đi lên của nhà trường, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đổi mới giáo dục mầm non.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Sở giáo dục, của phòng GD&ĐT Lộc Ninh. Trường Mẫu giáo Hướng Dương cùng các trường mầm non trong toàn huyện có định hướng nhằm xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện Lộc Ninh theo kịp yêu cầu phát triển giáo dục của huyện trong toàn tỉnh.

1. Mục tiêu:

1.1. Các mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

Phấn đấu năm học 2020 - 2021 Trường được công nhận Trường học an toàn và tiến tới giai đoạn 2020 - 2025 đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và đăng ký đánh giá ngoài kiểm định chất lượng trường mầm non.

Phấn đấu đến năm 2025 Trường được đánh giá đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, Đạt chuẩn kiểm định chất lượng trường mầm non.

1.2 Các mục tiêu cụ thể:

 Đến năm 2025 trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mức độ I và đến năm 2030 phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mức độ II.

 Năm 2025 phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mức độ I.

2. Chỉ tiêu chiến lược

2.1. Chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng cao:

Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, đầu tư bồi dưỡng đội ngũ cốt cán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tổ khối đổi mới thực chất nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ,tự học bồi dưỡng thường xuyên.

Năng lực chuyên môn của CBGVNV được đánh giá khá, tốt trên trở lên.

 90% giáo viên sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin..

Phấn đấu hàng năm đều có CB, GV, NV theo học các lớp nâng chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, Cao đẳng, Đại học phấn đấu đến năm 2023 và những năm tiếp theo CBGVNV đạt trình độ trên chuẩn 100 %.

2.2 Chất lượng học sinh: 

Nhà trẻ: đạt tỷ lệ chuyên cần 80 - 85 % trở lên.

 Mẫu giáo: đạt tỷ lệ chuyên cần 85 - 90 % trở lên.

 Đối với trẻ 5 tuổi: đạt tỷ lệ chuyên cần 98-100%.

90- 95 % trẻ có sức khỏe bình thường về chiều cao và cân nặng.

 85-95% trẻ phát triển nhận thức theo bộ chuẩn phát triển trẻ em do Bộ ban hành.

100% trẻ em DTTS được tăng cường Tiếng Việt sẳn sàng vào lớp 1.

100% trẻ em được tăng cường khả năng sẵn sàng đi học.

 Trẻ hoàn thành CTGDMN hằng năm là 100%.

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non:

 Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, đầu tư bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng giới thiệu nguồn cán bộ kế cận.

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn kể cả hình thức, nội dung sinh hoạt, tổ chức hội thảo, hội giảng chuyên đề, tự học bồi dưỡng thường xuyên và tăng cường thảo luận nhóm.

2.4. Cơ sở vật chất:

Có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, đủ về diện tích và chất lượng, có đầy đủ các phương tiện dạy học hiện đại phục vụ tốt cho nhu cầu đổi mới.

2.5. Các cuộc vận động, phong trào thi đua:  

 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thi đua dạy tốt học tốt gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” thành phong trào hành động thiết thực, cụ thể, thường xuyên trong GDMN.

Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, giữ mối quan hệ ứng xử thân thiện, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.

Duy trì việc đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống qua các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và bản sắc văn hoá của địa phương, chủ động đưa các hoạt động Lễ - Hội đã được tổ chức đạt hiệu quả của cấp học như: Hội đến trường. Tết trung thu, Tết thiếu nhi, tết Nguyên Đán… thành các hoạt động Lễ - Hội thường xuyên của trường.

V. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG:

          Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho nhu cầu CSGD trẻ phát triển toàn diện.

          Đẩy mạnh đổi mới phươg pháp dạy học, tăng cường giáo dục kỉ năng sống cho trẻ và đánh giá trẻ theo bộ công cụ, chủ động, sáng tạo của trẻ.

          Nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV.

          Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.

          Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà tường.        

VI.  MỤC TIÊU, PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

2. Phương châm hành động và các phong trào thi đua:

Thi đua học tập và đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 3 nội dung lớn: “Trách nhiệm trong công việc, noi gương trong đời sống, dân chủ trong hoạt động”; với chủ đề: “Đổi mới thực chất hiệu quả, nâng cao chất lượng bền vững” thành phương châm hành động “Năng động-Sáng tạo”; “Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì các cháu thân yêu”thực hiện song song với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trở thành phong trào hành động thiết thực, cụ thể, thường xuyên trong GDMN.

Tăng cường rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.

 Thường xuyên phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ mà nồng cốt là phong trào chăm sóc giáo dục; phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy và học đạt chất lượng.

VII. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Đổi mới công tác dạy học với phương châm lấy trẻ là trung tâm, giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản.

Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động khám phá, trãi nghiệm thông qua môi trường học tập sinh hoạt và vui chơi của trẻ.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn; có trình độ tin học, phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh UDCNTT, phấn đấu 100% CBQL và 100% giáo viên UDCNTT đạt hiệu quả; giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi đạt 100%.

Có ít nhất 15% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có 100% giáo viên chuẩn nghề nghiệp loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục:

Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để tu mua sắm đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng chức năng, sữa chữa xây dựng các nhà vệ sinh, hàng rào, sân chơi không đạt yêu cầu đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tham mưu với các cấp lãnh đạo cung cấp trang bị, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo cho ứng dụng thực tiển và trang bị theo hướng hiện đại.

Tu sữa và bảo quản, sử dụng tốt cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện có.

Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”, “thi đua xây dựng “trường học an toàn, thân thiện, học sinh tích cực ”, “An toàn, phòng chống tai nạn thương tích ”.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng trang Website của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

Huy động được các nguồn lực: Ngân sách Nhà nước; các nguồn lực từ công tác xã hội hoá, PHHS, các cá nhân tham gia vào việc phát triển chiến lược giáo dục nhà trường.

6. Lộ trình thực hiện kế hoạch phát triển chiến lược giáo dục:

 

 

 

Giai đoạn 1: Từ năm 2020 – 2022

CSVC

Đội ngũ cán bộ giáo viên

 

 

Tổng số học sinh/ lớp

 

Tổng số học sinh/ lớp

STT

Tổng sổ lớp học

Bàn ghế học sinh

Nhà vệ sinh

STT

Tổng sổ lớp học

Bàn ghế học sinh

Nhà vệ sinh

STT

Tổng sổ lớp học

Bàn ghế học sinh

Nhà vệ sinh

1

8

140 bộ

6

1

8

140 bộ

6

1

8

140 bộ

6

Giai đoạn 2: Từ năm 2022 – 2024

CSVC

Đội ngũ cán bộ giáo viên

 

Tổng số học sinh/ lớp

Tổng số học sinh/ lớp

STT

Tổng sổ lớp học

 

Bàn ghế học sinh

Nhà vệ sinh

Cán bộ quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Lớp 5 tuổi

 

Lớp 4 tuổi

 

Lớp 3 tuổi

 

Nhóm trẻ

 

1

9

150 bộ

7

3

19

5

175/

5 lớp

60/  2 lớp

25/

1 lớp

20/

1 lớp

280/

9 lớp

Giai đoạn 3: Từ năm 2024 – 2025

CSVC

Đội ngũ cán bộ giáo viên

 

Tổng số học sinh/ lớp

Tổng số học sinh/ lớp

STT

Tổng sổ lớp học

 

Bàn ghế học sinh

Nhà vệ sinh

Cán bộ quản lý

Giáo viên

Nhân viên

Lớp 5 tuổi

 

Lớp 4 tuổi

 

Lớp 3 tuổi

 

Nhóm trẻ

 

1

10

165 bộ

8

3

21

5

175/

5 lớp

60/  2 lớp

50/

1 lớp

20/

1 lớp

305/

10 lớp

 

VIII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC:

1. Các giải pháp chủ đạo:

Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu. 

Ban giám hiệu tham mưu kịp thời, hiệu quả với lãnh đạo địa phương, Phòng GD&ĐT, các tổ chức, đoàn thể, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong Nhà trường; tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.1.  Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:

Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ....Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản có liên quan.

 Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với cộng đồng xã hội. 

 Duy trì tốt các hoạt động nề nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.

Phụ trách thực hiện: P. Hiệu trưởng, tổ văn phòng, cán bộ đoàn thể. 

2.2.  Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy. 

 Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong nhà trường.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

 Phụ trách thực hiện: P.Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ đoàn thể. 

 2.3. Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ:      

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. 

Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ, giáo viên thông qua các tiêu chuẩn, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc. 

Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, trách nhiệm, năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường. 

Tạo môi trường làm việc năng động, lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ của cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường. 

Phụ trách thực hiện: P.Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, các tổ chuyên môn

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Cuối chủ đề rà soát, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Tổ chức tốt công tác xây dựng kế hoạch giáo dục, chuyên đề.

Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục MN.

Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn; đội ngũ giáo viên, nhân viên. 

2.5. Đầu tư xây dựng Cơ sở vật chất:

Tham mưu với UBND huyện; Phòng GD&ĐT huyện Lộc Ninh; UBND xã mở rộng quỹ đất, xây dựng và các phòng chức năng, các hạng mục còn thiếu, chưa đạt theo quy định để trường đạt chuẩn.

Quy hoạch và đề nghị Phòng GD&ĐT; UBND huyện; UBND xã có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho Nhà trường theo hướng đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2025.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường qua hộp thư điện tử, qua trang website của Trường. 

 Tranh thủ các dự án và sự tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và Hội CMHS, các nguồn lực bên ngoài cải tạo và nâng mặt bằng sân chơi cho các cháu. 

Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC; Bí thư chi Đoàn; Tổ văn phòng.

2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:

 Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của nhà Trường. 

Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi. 

Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh cho công tác CSGD trẻ. 

 Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực đầu tư, trong xã hội.

Phụ trách thực hiện: P.Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, Kế toán, Trưởng ban Đại diện CMHS. 

2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường. 

Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… đặc biệt là qua website của trường.

Khuyến khích giáo viên, nhân viên, lập, sử dụng có hiêu quả hộp thư điện tử riêng.

Khuyến khích giáo viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành. Thông tin các vấn đề mà nhà trường, cha mẹ trẻ quan tâm qua truyền thanh của xã để mọi người cùng biết.

 Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng, Tổ văn phòng.                   

3. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể của toàn trường. 

Tổ chức đánh giá thực hiện việc kế hoạch hành động hàng năm của đơn vị và thực hiện kế hoạch chiến lược toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm, hàng kỳ, hàng tháng, hàng tuần). Trong đó: mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm. 

Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực của từng thành viên

Chủ động xây dựng các chuyên đề phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.  

Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên tôt; xứng đáng là “ Tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” . 

Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân với phương châm “ nổ lực phấn đấu để cùng nhau tiến bộ’’ và khẩu hiệu hành động “Kiên trì, chịu khó, để vươn lên’’ 

4. Trách nhiệm của phụ huynh và Ban Đại diện cha mẹ học sinh

Phối hợp với nhà trường, trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp nhằm đáp ứng với yêu cầu hiện nay và của kế hoạch chiến lược.

 Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ, hỗ trợ về tinh thần, vật chất.…..giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của kế hoạch chiến lược. 

X. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ: 

1. Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Lộc Ninh.

Phòng GD-ĐT phê duyệt kế hoạch chiến lược của đơn vị và tư vấn cho trường trong các hoạt động triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, tiến độ. Tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính, giáo viên, CSVC thực hiện kế hoạch chiến lược đúng lộ trình.

2. Đối với UBND Xã Lộc Thạnh.

Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, tài chính cho nhà trường kịp thời, tranh thủ các dự án của địa phương, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phối kết hợp nhà trường có biện pháp tốt nhất để vận động phụ huynh đưa trẻ ra điểm chính học, nhằm giúp trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025 theo đúng kế hoạch chiến lược của Nhà trường đã đề ra. 

3. Đối với UBND Huyện Lộc Ninh.

          Điều động phân bổ giáo viên đủ theo quy định, bổ sung kinh phí phê duyệt đầu tư xây dựng các hạng mục chưa đạt yêu cầu và xây dựng phòng chức năng theo quy cách chuẩn đảm bảo thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, giúp cho trường sớm có đầy đủ CSVC để được đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2025.

Trên đây là toàn bộ "Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục Trường Mẫu giáo Hướng Dương". Nhà trường sẽ xây dựng lộ trình, cụ thể hóa thành chương trình hành động, sát hợp với tình hình thực tế của nhà trường, cũng như của địa phương và yêu cầu phát triển của Ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến

lược phát triển Giáo dục của huyện nhà giai đoạn 2020 – 2025.

 

   Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Lộc Ninh (để b/c);

- UBND xã Lộc Thạnh (để b/c);

- Lưu VP.                                                                     

                                                                                                                    Dương Thị Phương Lan