Cuộc thi ảnh trực tuyến "Thông điệp 9k"

UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN LỘC NINH

 

Cuộc thi ảnh trực tuyến "Thông điệp 9k"

️Mã số dự thi: T1-028

👉Tên tác phẩm: Quyết tâm phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid-19

👉Tên tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

👉Đơn vị: Trường mẫu giáo Hướng Dương, xã Lộc Thạnh