Ngày 26/01 trường mu giáo Hướng Dương t chc hi thi " Bé Vui Kho" cp trường nhm to mt sân chơi b ích, vui tươi, t tin, mnh dn, khéo léo hào hng và rèn luyn các k năng sng cho tr. S phi hp nhp nhàng gia nhà trường, gia đình và xã hi, dành cho tt c hc sinh các khi lp. Đặc bit là phn thi đá bóng các cu th nhí th hin k thut đá rt xut sc, th môn rt chuyên nghip lăn xã trên sân c, để li n tượng cho ban giám kho và khán gi. Hi thi đã din ra mt cách sôi ni, nhit huyết và thành công. Bên cnh đó nhà trường đã t chc l hi m thc để giúp các bé, giáo viên, nhân viên có hoàn cnh khó khăn đón mt cái tết đầm m, qua hi thi và l hi m thc nhà trường đã trao tng cho các bé và giáo viên, nhân viên mi phn quà tr giá 500.000đ. Tuy món quà không ln nhưng đó cũng là s gn kết ca tp th nhà trường, quý ph huynh các mnh thường quân. Thay mt nhà trường tôi xin chân thành cám ơn...

Ngày 26/01 trường mu giáo Hướng Dương t chc hi thi " Bé Vui Kho" cp trường nhm to mt sân chơi b ích, vui tươi, t tin, mnh dn, khéo léo hào hng và rèn luyn các k năng sng cho tr. S phi hp nhp nhàng gia nhà trường, gia đình và xã hi, dành cho tt c hc sinh các khi lp. Đặc bit là phn thi đá bóng các cu th nhí th hin k thut đá rt xut sc, th môn rt chuyên nghip lăn xã trên sân c, để li n tượng cho ban giám kho và khán gi. Hi thi đã din ra mt cách sôi ni, nhit huyết và thành công. Bên cnh đó nhà trường đã t chc l hi m thc để giúp các bé, giáo viên, nhân viên có hoàn cnh khó khăn đón mt cái tết đầm m, qua hi thi và l hi m thc nhà trường đã trao tng cho các bé và giáo viên, nhân viên mi phn quà tr giá 500.000đ. Tuy món quà không ln nhưng đó cũng là s gn kết ca tp th nhà trường, quý ph huynh các mnh thường quân. Thay mt nhà trường tôi xin chân thành cám ơn...

 

 

 

 

Chuẩn bị vào trận thi đấu của lớp Lá 1 và Lớp Lá 2

 

Trận đấu giữa 2 đội tuyển

 

tTrof Trò chơi kết hợp giữ phụ huynh, giáo viên và cháu

 

Tiết mục thời trang đặc sắc mùa xuân

 

Khen thưởng các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Khen thưởng các đội có thành tình cao trong trò chơi

Khen thưởng các vận động viên nhí của 2 đội tuyển có thành tích cao trong hội thi

Đại diện Lãnh đạo địa phương, BGH nhà trường Trao quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Xuân Tân Sửu

Đại diện Lãnh đạo địa phương, BGH, Công đoàn nhà trường Trao quà CB. GV-NV  có hoàn cảnh khó khăn dịp Xuân Tân Sửu

Công tác chuẩn bị ẩm thực