Thực hiện công văn số 44/PGDĐT ngày 22/02/2021 của Phòng giáo dục Lộc Ninh v/v thực hiện một số nội dung chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Nhà trường tổ chức vệ sinh trường, lớp dọn dẹp môi trường xung quanh, lau chùi bàn ghế, chùi rửa các đồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ bằng các dung dịch khử khuẩn trước khi các em trở lại trường học.

 

     

Nhà tổ chức chùi rửa các dồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ

Nhà tổ chức chùi rửa các dồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ

 

Nhà tổ chức chùi rửa các dồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ

Nhà trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường, lớp

 

 

Nhà trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường, lớp