Tập thể trường phối kết hợp với Dân quân xã Lộc Thanh, Đồn biên phòng Lộc Tấn, Đại đội C34 làm công trình thanh niên vườn hoa của bé 

Tập thể trường phối kết hợp với Dân quân xã Lộc Thanh, Đồn biên phòng Lộc Tấn, Đại đội C34 làm công trình thanh niên vườn hoa của bé