Thực hiện Thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”

Thực hiện Thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”

 

 

Nhà trường thực hiện đón trẻ tại cổng trường, đo thân nhiệt, rửa tay sát khẩn trước khi vào trường, lớp

Các cháu thực hiện Thông điệp 5K “ Khoảng cách” đo thân nhiệt trước khi vào lớp

 

Nhà trường thực hiện đón trẻ tại cổng trường, đo thân nhiệt, rửa tay sát khẩn trước khi vào trường, lớp

Các cháu thực hiện thao tác rửa tay trước giờ ăn

Các cháu thực hiện thao tác rửa tay trước giờ ăn

 

Thực hiện Khoảng cách giờ của các cháu

 

Thực hiện Khoảng cách giờ ngủ các cháu