Tập thể CB-GV-NV trường mẫu giáo Hướng Dương tham gia lao động đón chào năm học mới 2019-2020