Trường mẫu giáo Hướng Dương cùng các cháu dự lễ khai giảng năm học mới